Digitalisering giver bageren mere tid til at bage

KonditorBager A/S

Er en foreningsejet kæde af 57 bagerbutikker fordelt over hele Danmark.

I den frivillige forening er det de lokale håndværksbagere, der ejer hovedkontoret og ikke koncernen, der ejer bagerne.

Foruden at have egen butik leverer bagerbutikker i KonditorBager-kæden også friskbagt håndværksbrød til alle REMA 1000s godt 350 butikker.

KonditorBager-kæden er med hjælp fra eKontoret gået fra fire forskellige IT-systemer til ét enkelt. Med en samlet løsning for den komplekse forretning er der skabt reelt økonomisk overblik, højere kvalitet og mere effektive arbejdsgange.

57 forskellige bagerbutikker, lige så mange forskellige regnskaber og næsten lige så mange forskellige bogholdere var, hvad Morten Lapholm kiggede ind i, da han skulle skifte økonomisystem.

Han er direktør i KonditorBager, som er en sammenslutning af selvstændige bagere i Danmark, der alle har egen butik. Hovedparten af bagerne leverer friskbagt håndværksbrød til alle REMA 1000s godt 340 butikker.

I et trængt brødmarked syntes direktøren godt om muligheden for bl.a. at dele økonomisystem og kassesystem på tværs af kæden. Den mulighed blev han opmærksom på, da han var i gang med at overgå til e-conomic og i konverteringen af alle bagernes data blev henvist til eKontoret, som har lavet mere end 10.000 konverteringer til e-conomic.

“Det viste sig, at det på en meget enkel måde var muligt at hente alle historiske data, så vi ikke bare fik flyttet selve regnskaberne, men også alle de værdifulde kundedata, den enkelte bager havde liggende, samtidig med at vi fik sammenkædet fire IT-systemer til ét. Det har skabt ensartede data på tværs af forretningen, som giver os mere sammenhængskraft og større mulighed for at hjælpe butikkerne i kæden med at styrke deres forretning og give dem mere tid til at bage, som jo er dét, de holder af og er sat i verden for.” forklarer Morten Lapholm.

Afspil video

Klare koncernfordele

På koncernniveau giver digitaliseringen klare fordele i form af et reelt økonomisk overblik og en sikkerhed for, at den enkelte bagers regnskab bliver fuldendt og korrekt på kortere tid til en bedre pris. Desuden fjerner digitaliseringen manuelle processer, hvilket giver mere effektive arbejdsgange og sikrer højere kvalitet, fordi kæden nu har langt større datasikkerhed.

“Tidligere havde vi utrolig meget dobbeltregistrering af data, hvor en bager var nødt til at rette den samme oplysning tre-fire forskellige steder. Nu kan det gøres ét sted. Det minimerer selv sagt risikoen for fejl væsentligt og giver større arbejdstilfredshed.” siger Morten Lapholm, der er overrasket over, at vejen til ensartet økonomi var så nem – særligt når det har vist sig muligt at nå i mål ved at bruge standardløsninger, hvor behovet for programmering er minimalt.

Her har eKontorets evne til at gøre det komplicerede ukompliceret ved hele tiden at finde pragmatiske løsninger gjort vores arbejde på koncernniveau meget nemmere. De taler et letforståeligt sprog og er gode til at lave en foranalyse af de behov, man har, samt hjælpe med valg og fravalg. Så eKontoret har virkelig levet op til deres mål om at gøre det nemt.” understreger direktøren.

Han peger på, at gevinsterne også spejler positivt tilbage på bagerne, som ikke blot får mere tid til at bage, men også en større sikkerhed, idet de nu ikke blot er en del af et indkøbsfællesskab, men også har fået ét fælles system, der hjælper til sundere økonomi.

Den største gevinst er, at bagerne får en større indsigt i deres virksomhed og dermed bedre kan dokumentere deres værdi, hvilket gør dem mindre sårbare. Samtidig er det som kædekontor en stor motivation at kunne hjælpe butikkerne over mod mere frihed, så bagerne kan bevare og udnytte deres lokale særpræg, som er én af grundstenene i både deres og vores forretning,” siger Morten Lapholm.

Fordele

  • At kunne hente historiske data fra mange enheder og konvertere dem over i ét samlet system
  • Giver et reelt, værdifuldt sammenligningsgrundlag mellem koncernens forretninger
  • Minimerer tidsforbrug, så medlemmerne får mere tid til deres kerneforretning, og så hovedkontoret kan bruge mere tid på udvikling frem for administration
  • Sikrer, at regnskabet for hver forretning er lavet korrekt og til en god pris
  • At eKontoret kan tilpasse og supplere e-conomic til den enkelte virksomheds behov, som de bl.a. har gjort i KonditorBager-kæden, hvor eKontoret har udviklet en løsning til e-conomic rettet mod ordreproducerende virksomheder med meget korte leveringstider

Kontakt os

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål?