FAQ

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende konvertering. Savner du svar på noget, må du endelig ikke tøve med at række ud.

Hvad er det bedste tidspunkt at konvertere på?

Det korte svar er, når det passer ind for dig. Er der travlt omkring jul, så er dét næppe det bedste tidspunkt. Men har du en stille periode i foråret, kan det være hensigtsmæssigt at lægge skiftet der.

Vi flytter regnskabsdelen 1:1, så data fra regnskab vil ligge, som det har gjort i dit tidligere system, hvorfra du uden problemer vil kunne fortsætte dit arbejde i forlængelse af konverteringen.

Der er mange, der ønsker at skifte pr. 1/1, grundet årsregnskab, men her ender vi ofte med at lave konverteringen i to omgange, da hverken bogholderi eller forretning er klar til skiftet op til jul. I første omgang overfører vi stamdata (kontoplan, kunder, leverandører, varer mv.). I anden omgang flytter vi posteringer og supplerende stamdata, når driften er afsluttet i det gamle system og påbegyndt i e-conomic. Efterposteringerne føres ofte i e-conomic, da det ikke har indflydelse på det videre arbejde.

Det korte svar er nej. Men vi flytter og afstemmer debitor-, kreditor- og finansposteringer. Derudover flytter vi tilhørende stamdata (kontoplan, kunder, leverandører og varer mv.). Djævlen ligger gerne i detaljen, så er vi ikke blevet oplyst om ”specielle” ønsker – typisk ting som åbne ordrer, tilbud, særpriser, indscannede bilag mv. – så bliver de ikke flyttet. I det tilfælde kan der så suppleres i umiddelbar forlængelse af konverteringen. Derudover er der ting, som vi ikke kan flytte, enten fordi det ikke er muligt at importere, eller fordi der ikke er felterne til det i e-conomic. De typiske ting er varehistorik og noter.
Vi kan flytte indscannede bilag fra flere systemer (f.eks. systemer som Dinero, Uniconta og Billy). Derudover har vi succes med flere andre systemer som for eksempel Business Central og C5 (se den fulde liste nederst på denne side). Men her afhænger det af, at der på den enkelte løsning er eksportfunktion til bilag samt mulighed for at udlæse information, som gør det muligt at koble bilaget på den indlæste postering. Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt det er muligt i netop dit tilfælde, kobler vi altid på uden beregning og tjekker, om det er muligt.
En konvertering tager omkring 36 timer fra data trækkes til aftalen meldes klar. Det vil være udtræk om eftermiddagen på dag 1, og så klarmeldes den senest fra morgenstunden på dag 3. Er du afhængig af, at der ikke er nogen nedetid, har vi også en model for dét. Her deler vi udtrækket op i to, så vi først overfører stamdata (kontoplan, kunder, leverandører, varer mv.) og dernæst flytter posteringer og supplerende stamdata, når driften er afsluttet i det gamle system og påbegyndt i e-conomic.
Ja. Vi skal bruge en Excel-fil med den ønskede kontoplan, der som minimum indeholder de relevante kolonner (kontonr., kontonavn, kontotype, momskode og sumintervaller/sumfra). Derudover skal vi bruge en Excel-fil med 2 kolonner: kolonne 1 indeholder de gamle kontonumre; og kolonne 2 indeholder de nye kontonumre, hvor du ønsker historikken overført. Du skal her være opmærksom på at mappe drift:drift og balance:balance.
Ja, det er muligt at slette og rydde op. Du skal som udgangspunkt blot være opmærksom på, at vi ikke kan slette kunder og leverandører med historik på. Vælger du at få indeværende + 5 års historik overført, kan vi kun slette der, hvor der i perioden ikke har været bevægelser på kontiene.

Vi kan derfor i stedet spærre dem, hvis det ønskes. Her skal vi blot kende tidsrammen for spærringen (f.eks. kunder eller leverandører uden posteringer i 2 år).

I forhold til varerne er der frie hænder, da vi ikke flytter varehistorik. Så her skal vi blot have en eller flere regler for hvilke varer, der ikke ønskes medtaget.

Ønsker du at rette i data på ovenstående, kan vi trække data i Excel og redigere data inden indlæsning.
Oftest vil vi foreslå, at du deler konverteringen op i to dele:

Step 1 – Stamdata
Her overfører vi stamdata (kontoplan, kunder, leverandører og varer mv.), hvorefter tredjepartsløsningen eller tillægsmodulet fra e-conomic opsættes og testes. Når basis er på plads, sætter vi en dato for Step 2.

Step 2 – Historik og supplerende stamdata
Her overfører vi historikken efter aftale og supplerer med de stamdata, der måtte være oprettet siden sidst.

På denne måde er du sikret en løsning, som fungerer med det samme, men hvor du undgår nedetid i forbindelse med konverteringen.
I forbindelse med konverteringen flyttes alle posteringer direkte. Det vil betyde, at du ikke kan bruge momsafstemningen i e-conomic på overførte data. Men beløbene på momskontiene vil være de samme som i dit gamle system. Det vil derfor udelukkende være i forhold til sandsynliggørelsen, at du her vil have en udfordring.

Hvis du har handel med udlandet, skal du her være opmærksom på, at selve listeangivelserne heller ikke kommer med. Så her kan der være et mindre stykke manuelt arbejde, som oftest klares ved at trække en rapport for perioden op til i det tidligere system. Og tilsvarende trække en rapport for det fremadrettede i e-conomic.

Hvis du i tidligere system nulstiller momskontiene i den efterfølgende momsperiode, vil du opleve en fejl i momstallene, da e-conomic ikke kan skelne mellem nulstillingen og de indlæste posteringer. Dette håndteres helt simpelt ved enten at modregne nulstillingen manuelt eller ved at flytte den til den tidligere periode via manuel bogføring.
Er valget faldet på e-conomic, og du har planer om et skifte, så er det vigtigste, at du får afklaret, at de ting, du skal bruge, også kan lade sig gøre og ikke mindst kommer med over i forbindelse med konverteringen.

Vi vil altid på vores snak og i vores tilbud være konkrete i forhold til, hvad vi flytter. Derfor er det vigtigt, at du forholder dig til det, der skrives. Hvis der er ting, du er i tvivl om, er en del af pakken, men som er vigtige for din forretning, så spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Vi flytter dét, du som udgangspunkt har brug for, og er i overgangen også opmærksomme på, om vi støder på ting, der afviger. Men du kender nu en gang din forretning bedst, så jo flere informationer du kan give os, desto bedre et forløb vil du få.
 • Posteringer på debitorer og kreditorer indeholder nedenstående regnskabsmæssige informationer (de indeholder altså ikke varelinjer, men ved valg af vores fakturaarkiv, får du mulighed for at kunne fremsøge kopier af tidligere fakturaer):
  • Dato
  • Beløb i DKK og valuta
  • Bogføringstekst
  • Fakturanummer
  • Forfaldsdato
 • Noter er ikke en del af en standardkonvertering, men det kan oftest løses, hvis behovet er der.
 • Har du særpriser, rabatopsætning eller lignende, er det ikke en del af en standardkonvertering, men det kan sagtens håndteres.
 • Åbne ordrer og tilbud overføres ikke som en del af en standardkonvertering, men det kan sagtens lade sig gøre.
 • Ikke-bogførte posteringer bliver ikke overført.
 • E-conomic kan i udgangspunktet kun håndtere én dimension, så har du formål/bærer eller lignende, skal der oftest indgås dialog.
 • Abonnementer er ikke en del af konverteringen.
 • Tilbud, ordrer og igangværende fakturaer kan ikke eksporteres.
 • Alle posteringer kan kun eksporteres i DKK.
 • Posteringer på debitorer og kreditorer indeholder nedenstående regnskabsmæssige informationer (de indeholder altså ikke varelinjer, men ved tilknytning af faktura i PDF vil det være muligt at se en kopi af den originale faktura på det importerede):
  • Dato
  • Beløb i DKK
  • Bogføringstekst
  • Fakturanummer
  • Forfaldsdato
 • Eventuelle integrationer til kassesystemer, webshops, time-/sagssystem mv. er ikke en del af konverteringen (opsætning af dette leveres oftest af de enkelte udbydere).
 • Ikke-bogførte bilag og posteringer bliver ikke overført.
 • Abonnementer er ikke en del af konverteringen.
 • Tilbud, ordrer og igangværende fakturaer kan ikke eksporteres.
 • Alle posteringer på debitorer og kreditorer leveres omregnet til DKK og uden forfaldsdato.
 • Posteringer på debitorer og kreditorer indeholder nedenstående regnskabsmæssige informationer (de indeholder altså ikke varelinjer, men ved tilknytning af faktura i PDF vil det være muligt at se en kopi af den originale faktura på det importerede)
  • Dato
  • Beløb i DKK
  • Bogføringstekst
  • Fakturanummer
 • Finansposteringer leveres udelukkende i valuta, hvorfor vi ved udenlandsk valuta bruger en fast kurs. Vi korrigerer derefter eventuelle differencer mellem urealiserede kursdifferencer, debitorsamlekonto og kreditorsamlekonto.
 • Eventuelle integrationer til kassesystemer, webshops, time-/sagssystem mv. er ikke en del af konverteringen (opsætning af dette leveres oftest af de enkelte udbydere).
 • Ikke-bogførte bilag og posteringer bliver ikke overført.

Vi har lavet konverteringer fra mere end 60 systemer. Se listen nederst på denne side. Hvis ikke dit system fremgår af listen, er du velkommen til at kontakte os. Vi kobler op uden beregning, og tjekker, om vi kan hjælpe dig.

Kontakt os

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål?