I takt med at vi oplever større og større virksomheder, som skifter deres gamle ERP-system ud med e-conomic, ser vi et mere omfattende behov for funktionalitet vedrørende lagerstyring. Nogle kan klares af e-conomic alene, mens andre har krav, der ligger langt udover, hvad der oprindeligt tilbydes.

En stor del af de forespørgsler vi får drejer sig om lagerstyring. Her tilbyder e-conomic en simpel løsning. Dog har mange virksomheder, små eller store, behov, som ikke dækkes af denne simple løsning. Det kan være alt fra noget så grundlæggende som lagerprincip til langt mere specifikke krav i forbindelse med registrering af unikke produktspecifikke oplysninger eller produktions- og styklister.

Vi har derfor valgt at samle de e-conomic partnere, som vi har stiftet bekendtskab med de seneste år. Vi har sammenholdt deres funktionalitet med de krav og forespørgsler, vi gennem flere omgange er blevet stillet overfor. Tanken er, at det kan bruges som et værktøj, som gør det muligt at danne sig et umiddelbart overblik over, om ens egen eller en kundes virksomhed kan passe ind i e-conomic. Det er ikke tænkt som en facitliste, da vi om nogen ved, at djævelen ligger i detaljen og to virksomheder sjældent er ens. Vi står derfor meget gerne til rådighed for en samtale om de muligheder, der er bedst for jer. Så vi gør vores for at sikre, at I træffer den rigtige beslutning ved et skifte til e-conomic.

Scroll ned og find den løsning, der passer din virksomheds behov bedst.


*Der tages forbehold for er en vis graduering af de enkelte punkter.
*Priserne er vejledende og der kan være afvigelser ift. ønskede løsninger.
Det anbefales, at der indledes en dialog for at sikre den rigtig løsning