I takt med at vi oplever større og større virksomheder, som skifter deres gamle ERP system ud med e-conomic, ser vi et mere omfattende behov for funktionalitet i flere aspekter af ERP systemets facetter. Nogle kan klares af e-conomic alene, mens andre har krav, der ligger langt udover, hvad der tilbydes af muligheder i e-conomic.

En stor del af de forespørgsler vi møder, drejer sig om lager. Her tilbyder e-conomic en simpel løsning. Men mange virksomheder har små eller større behov, som ikke dækkes af den simple løsning. Det kan være alt fra noget så grundlæggende som lagerprincip, til langt mere specifikke krav ifm. registrering af unikke produktspecifikke oplysninger eller produktions-/ og styklister.

Vi har derfor valgt at samle de e-conomic partnere, som vi har stiftet bekendtskab med de seneste år. Vi har sammenholdt deres funktionalitet med de krav og forespørgsler, vi gennem flere omgange er blevet stillet overfor. Tanken er, at det kan bruges som et værktøj, som gør det muligt at danne sig et umiddelbart overblik over, om ens egen eller en evt. kundens virksomhed kan passe ind i e-conomic. Det er ikke tænkt som en facitliste, da vi om nogen ved, at djævlen ligger i detaljen og to virksomheder sjældent er ens. Vi står derfor meget gerne til rådighed for en videre drøftelse af de muligheder, der er for netop jer. Så vi gør vores for at sikre, i træffer den rigtige beslutning ved et eventuelt skifte til e-conomic.


*Der tages forbehold for er en vis graduering af de enkelte punkter.
*Priserne er vejledende og der kan være afvigelser ift. ønskede løsninger.
Det anbefales at der indledes en dialog for at sikre den rigtig løsning