Konverteringsproces

En konvertering tager normalt 36 – 48 timer fra vi henter / modtager data – til kunden er klar til at starte op i e-conomic.

 

 

Step 1

(Inden konverteringen)
eKontoret tilknytter en leveranceansvarlig, der vil koordinere konverteringen i samarbejde med kunden.
Der aftales hvilke data, der skal føres fra det gamle økonomisystem til e-conomic. Herunder:
1. Om der skal ske oprydning i debitorer, kreditorer eller varer.
2. Om der skal ændres i kontoplanen.
3. Der aftales, om eKontoret skal oprette e-conomic aftalen og fakturalayout.
Der aftales tidspunkt for konverteringen (typisk tidspunktet for udtræk af data og tidspunktet for afslutning)

Step 2

(Under konverteringen)
Selve konverteringen koordineres af eKontorets leveranceansvarlige i samarbejde med kunden.
Dag 1: Udtræk af data via TeamViewer
Dag 2: Indlæsning af data i e-conomic og afstemning af de indlæste data
Dag 3: e-conomic er klar til brug
Herefter er e-conomic som udgangspunkt klar til brug. Dog mangler der typisk opsætning til løn og bank.
Normalt laver kunden selv den del, ellers kan eKontoret tilbyde dette som en tillægsydelse.

Step 3

(Efter konverteringen)
eKontoret ApS sender en rapport, som indeholder koderne til e-conomic aftalen samt en specifikation på, hvad der er konverteret og hvad der eventuelt er ændret.
Kunden modtager en afsluttende mail, som indeholder information om ting, som kunden bedes tjekke straks efter konverteringen – herunder størrelsen på e-conomic abonnementet.
Spørgsmål og afklaring vedrørende konverteringen behandles indenfor 14 dage uden yderligere omkostninger.

OBS.

* Ofte sker opsætning af lagerstyring, projektmodul osv. efter den egentlige konvertering.
* Eventuelt aftalt uddannelse i e-conomic m.m. gennemføres typisk efter konverteringen.
* I nogle tilfælde vil opsætning af tillægsmoduler, herunder lager, projekt og abonnement forlænge processen for konverteringen.