Rapporter og koncern konsolidering

Har du brug for at kunne lave rapporter baseret på dine e-conomic data, så er dette den rigtige løsning for dig.
Er du en koncern med flere CVR-numre, så kan du sammenstille og konsolidere data på tværs på let og enkelt vis.

Vi trækker dine data ud og gør dem tilgængelige i en database, hvor du så har muligheden for at efterbehandle i BI tool. Dette kunne f.eks. være i Power BI eller lignende software. Dine data bliver opdateret hver aften/nat og så du har de nyeste data tilgængelig for analyse hver morgen. Besøg vores koncernside hvor vi forklarer fordelene med at vælge en koncernløsning hos os.

 

Løsningen virker både for enkelte e-conomic aftaler, men også for flere aftaler i samme database, hvor der kan adskilles pr. aftalenummer.

Kontakt os og få muligheden for at se hvordan dine data ser ud i farver.