Fordele

  • Indlæsning af målerdata sker automatisk
  • Abonnementsopkrævning sker automatisk eller igennem et standardiseret abonnementsmodul i e-conomic
  • Slutafregningen laves ved kun to klik – via et meget simpelt interface

Produktbeskrivelse

Med fjernvarmeløsningen kan du håndtere måledata, beregne forbrug, sende opkrævning via pbs og overføre finansdata til et økonomisystem.
Løsningen kører efter den traditionelle model med et antal a’conto opkrævninger og en årlig slutafregning/opgørelse.

Step by Step

1) Aflæsning af målere
2) Indlæsning af data
3) Forbrugsafregning af data

 

Beregning af slutopgørelser billedet

Forbrugsoversigt:
Det er enkelt at få listet forbrug for de enkelte målere i en ønsket periode.

  1. Vælg perioden, og hent data.
  2. Data vises pr. måler, og på en nem måde kan man se hvad der er forbrugt og faktureret for perioden, samt en status på opgørelsen.
  3. Opgørelsen laves enkelt, med valg af de målere der ønskes opgjort, og med et tryk bliver der oprettet fakturaer med slutopgørelsen i e-conomic.

Kontakt os