Fordele

 • Du kan se abonnementsfremskrivninger på e-conomic abonnementer
 • Du kan se månedsopdelt resultatopgørelse
 • Du kan se tal på tværs af dine e-conomic aftaler
 • Du har mulighed for specialudviklede rapporter, på tværs af flere datakilder

Produktbeskrivelse

BI-løsning giver dig mulighed for at få visualiseret rapporter, som sammenholder de tilgængelige oplysninger.
Du har mulighed for at få din data visualiseret på en standard måde – med mulighed for at tilkøbe specialudviklede rapporter.

Step by step

 1. DW opsættes
 2. Du får en invitation til rapporterne
 3. Du opretter password
 4. Så er du klar til at bruge rapporterne.
Nemt hurtigt og enkelt.

Abonnements forecast

Med et enkelt klik, kan du få et overblik over værdien af din forretning.
Denne simple fremskrivningsmodel, gør det muligt at fremskrive og målstyre din abonnementsforretning.
Det sikrer at du får et bedre indblik i, hvordan forretningen udvikler sig og derved kan være på forkant med fremtiden og tage beslutninger på et oplyst grundlag.

Abonnementsrapporten giver dig mulighed for at:

 • Danne et hurtigt overblik over abonnementer
 • Lave fremskrivninger af tal
 • Se udvikling af abonnementer over tid
 • Se hvordan dine forskellige abonnementer fordeler sig over de enkelte måneder på året

 

Indkøb

Få et enkelt indblik i hvordan dine indkøb fordeler sig på dine leverandører. Hvor køber du mest ind og hvordan har dit indkøb udviklet sig over de seneste 5 år. Bruger du leverandørgrupper, får du selvfølgelig også fordelingen i top 5 af disse, og du kan holde øje med hvordan dit indkøb udvikler sig i forhold til sidste år. En enkel og nem visning, der hjælper dig med at holde styr på dine indkøb.

Salg

Skab hurtigt et overblik over hvordan dit salg fordeler sig i realtid og se hvordan dine salg ser ud pr. kundegruppe.

 

Dette salgsdashboard giver dig et hurtigt overblik over:
 • Hvilke kunder der er størst
 • Hvordan salget fordeler sig
 • Hvordan salget har udviklet sig over de seneste 5 år
 • Positiv udvikling i salget pr. kunde
Den smarte status-feature, giver dig mulighed for hurtigt at spotte de kunder som har en positiv udvikling, hvor salget er steget fra foregående år.
Du kan se hvor langt du er i forhold til dit salgsbudget, på en nem og overskuelig måde.
Dine salgsdata er baseret og styret af nøgletalskoder i e-conomic.

Budget

Lav budgetter ud fra variable perioder.

Budgetmodulet, giver dig mulighed for at opdele dit budget i antal perioder. Antallet af perioder er valgfrit og kan tilpasses efter behov. En periode kan eksempelvis være bestående af ét kvartal, eller en udvalgt periode (dato-dato). På den måde, er du ikke låst til, kun at kunne budgettere indenfor en givende periode.

Du har mulighed for at lave budgetter i flere versionen afhængig af, hvad budgettet skal bruges til. Eksempelvis kan der være tal som er vigtigere at fremhæve internt eller tal som skal fremvises i et eksternt budget.

Kontakt os