Afgiftsløsning

Det kan være nødvendigt at skulle afregne afgifter baseret på solgte varer. Derfor har eKontoret udviklet en afgiftsløsning.

Dette er ikke en standard funktionalitet i e-conomic. Derfor har eKontoret har lavet dette modul, som muliggør beregning af afgifter på varer i e-conomic. Der beregnes på baggrund af solgte varer i et givet tidsrum.

Du har let og enkel afgang til dette modul via et faneblad i e-conomic, hvor du indtaster intervallet du ønsker afregningen i og så beregnet modulet afgifterne til dig og giver dig mulighed for at eksportere dine afgiftsdata.

Kontakt os hvis du ønsker en afgiftsløsning.