Afgiftsmodul

Det kan være nødvendigt at skulle afregne afgifter baseret på solgte varer.

Dette er ikke en standard funktionalitet i e-conomic og derfor har eKontoret har lavet dette modul, som muliggør beregning af afgifter på varer i e-conomic. Der beregnes på baggrund af solgte varer i et givet tidsrum.

Du har let og enkel afgang til dette modul via et faneblad i e-conomic, hvor du indtaster intervallet du ønsker afregningen i, og så beregnet modulet afgifterne til dig og giver dig mulighed for at eksportere dine afgiftsdata.

Vil du høre mere? – Så klik her
Kategori:

Beskrivelse

Afgiftsmodul til e-conomic

eKontoret har lavet dette modul, som muliggør beregning af afgifter på varer i e-conomic. Der beregnes på baggrund af solgte varer i et givet tidsrum.

Opsætning:

Trin 1: Vælg Felt

Der vælges et af nedenstående felter på varen i economics til registrering af afgift:

  • Stregkode
  • Beskrivelse

Såfremt der i din aftale er adgang til Lagermodulet kan følgende felt også anvendes:

  • Rumfang

Trin 2: Indtast Afgift

For at kunne anvende Afgiftsmodulet skal der for hver af de afgiftsberettigede vare Indtastes afgiftsnummer og afgiftsbeløb dette gøres på følgende måde:

  • Afgiftskode=Afgiftsbeløb*

Skal der mere end en type Afgift på varen gøres følgende:

  • Afgiftskode=Afgiftsbeløb*;Afgiftskode2=afgiftsbeløb2*

Altså laves der et semikolon lige efter den første afgift og derefter indtastes den næste.

  • Selve afgiftsbeløbet er afgift pr. stk. af varen.

Trin 3: Tilføj Nyt Faneblad

For at tilføje Afgiftsfanen til jeres Economic aftale gøres følgende:

Afgiftsmodul

Vælg Instillinger -> Alle Instillinger

Derefter Vælg UDVIDELSER og dernæst ”Ekstra faneblade” i menuen til venstre:
Afgiftsmodul

Herefter klik på knappen ”Nyt Faneblad” hvorefter følgende dialog fremkommer:

Afgiftsmodul

I feltet Navn skal der stå følgende: EKONTORET VÆRKTØJER

I Url feltet Skal der stå følgende https://gateway1.nillap.dk/eTabControl/Default.aspx?ecclient=XXXXXXX&language=DK&afgiftfield=BBBB&type=x

Hvor I bedes erstatte XXXXXXX med jeres Economic Id, BBBB med navnet på det felt I valgte som afgiftsfelt samt x med den ønskede Beregnings type.

Der er på nuværende tidspunkt to beregnings typer

  1. Afgift beregnes i Kr, al salg medtages.
  2. Afgift beregnes i Kg, kun salg, hvor Øvrige ref. på fakturaen ikke er udfyldt og hvor debitors momszone er Indland, medtages i beregningen af afgifter.

Hvis ingen af de ovenstående typer er brugbare for Deres virksomhed så tag venligst kontakt til Ekontoret, så vil vi snarest muligt oprette en type som De kan bruge.

Herefter klikkes gem.

Den nye fane er nu tilføjet jeres Economic aftale og I kan anvende Afgiftsmodulet.

God fornøjelse!

Opret e-conomic aftale


14 dages uforpligtende test periode


Navn på virksomhed:

Bruger e-mail:

Brugernavn: